Privacy Policy

Leegwater Houtbereiding BV/Leegwater Paints & Stains BV,
gevestigd aan Verlaat 9
1704 JN HEERHUGOWAARD,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.leegwater.nl
Verlaat 9
1704 JN HEERHUGOWAARD
0226-421286

Privacyverklaring Leegwater Houtbereiding BV & Leegwater Paints & Stains BV

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig als u gebruik maakt van onze diensten, onze producten afneemt of een bestelling doet via onze webshop. Dan hebben we een overeenkomst met elkaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leegwater Houtbereiding BV/Leegwater Paints & Stains BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Locatiegegevens
 • Inloggegevens van uw account op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leegwater Houtbereiding BV/Leegwater Paints & Stains BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te reageren op uw vraag of informatieverzoek via de email of website.
 • om u te bellen of te e-mailen.
 • om u een offerte te sturen.
 • om uw bestelling via onze webshop te verzorgen.
 • voor uw account op onze webshop.
 • om onze diensten en producten voor te bereiden en aan u te leveren.
 • voor de financiële afhandeling.
 • voor onze order- en financiële administratie.

Wat zijn onze plichten?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. In onze orderadministratie staan uw afgenomen producten en diensten. Uw persoonsgegevens bewaren we 10 jaar. Wij zijn verplicht om onze financiële administratie 7 jaar te bewaren. Hierin staan uw naam, adres en IBAN-nummer.

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw (persoons)gegevens. De systemen en faciliteiten waar we mee werken zijn goed beveiligd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben andere organisaties nodig voor:

 • de systemen waar wij mee werken, zoals het order- en financiële systeem en email.
 • financiële en ICT ondersteuning en advisering.

Het kan voorkomen dat deze organisaties toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging van uw gegevens. Leegwater Houtbereiding BV/Leegwater Paints & Stains BV blijft verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals de belastingdienst of de politie. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U hebt een aantal rechten om grip te houden op uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een andere organisatie. Deze verzoeken kunt u sturen naar [email protected]. Wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zijn wij wettelijk verplicht om u te identificeren. U kunt uw identiteitsbewijs op ons kantoor laten zien of een kopie van uw identiteitsbewijs toesturen. Hoe u dit veilig doet, leest u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie en kunt u terecht als u het niet eens ben met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 Vragen of opmerkingen?

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen hebt. Onder ‘Contact’ op deze website, vindt u onze gegevens.

 • Leegwater keert de keerzijde van hout
 • Leegwater heeft oog voor duurzaamheid
 • Leegwater is het gemak van alles onder een dak