Natuurlijke
gevelbekleding

Werken met hout en de hang naar
ecologisch verantwoord bouwen

Natuurlijke Duurzame Gevelbekleding

Ontwikkelaars, architecten en vanzelfsprekend ook huizenbezitters kiezen zeer weloverwogen voor hout. De natuurlijke uitstraling en de warmte die houtafwerking een pand meegeeft is doorslaggevend bij de keuze. De beslissing om met hout te werken loopt parallel met de hang naar ecologisch verantwoord bouwen.

Iedereen die de natuurlijke uitstraling van hout weet te waarderen, let eveneens scherp op de consequenties ervan voor het milieu. Onze kwetsbare samenleving vraagt nu eenmaal om duurzame bebouwing.

  • De natuurlijke uitstraling van hout
  • Duurzame bebouwing
  • Advies op maat