In het kort

FARO architecten ontwierp apparte­menten en eengezinswonin­gen aan de rand van de stad, de uiter­ste west­kant van Har­nasch­polder, Delft.

FARO over dit project: “Wij hebben hier gekozen voor wonin­gen met een herken­baar stads karak­ter, maar met een vette knipoog naar de kassen die er oor­spronke­lijk ston­den: het ver­sprin­gende zaag­tand­profiel van de daken samen met de vol glazen trappenhuizen. Archi­tec­tonisch voegt de buitenkant van de blokken zich in het gevraagde stedelijk weef­sel van Har­nasch­polder. De blokken lijken sterk op elkaar, maar ver­schil­len in opbouw en kleur. De hoofd­kleur van het met­sel­w­erk is steeds anders, en wordt in het vol­gende gebouw overgenomen als accen­tk­leur. Op belan­grijke hoeken kri­j­gen de blokken richt­ing door­dat buiten­ruimtes of grote glas­par­ti­jen belan­grijke kan­ten benadrukken. De archi­tec­tuur van het blok dom­i­neert maar het indi­vidu­ele huis is afleesbaar en bijzondere ramen maken ieder huis uniek.”

Plaats

Delft

Datum

2011

Opdrachtgever

Visade; woonbron Kristal

Architect

Faro architecten

Aannemer

Waal bouw

Materiaal

Vuren hout behandeld met Woodlife en FlameDelay PT afgewerkt met Olympic Stain Acrylic