In het kort

De Draai” in Broek in Waterland is een locatie in het bezit van Woonzorg Nederland met daarop een verzorgingshuis en een aantal aanleunwoningen. Door beleidsherzieningen werd het verzorgingshuis hier niet meer gebruik. Door herontwikkeling van de locatie met nieuwe zelfstandige woningen, aangevuld met een wijksteunpunt, is een nieuwe, evenwichtige en kwalitatieve woonomgeving voor 55 plussers ontstaan.
De appartementen staan in een parkachtige setting en zijn opgenomen in het fijnmazige patroon van looproutes van de omliggende woningen.
In aanvulling op de bestaande aanleunwoningen is er in de vernieuwde bebouwing aan “de Draai” ruimte voor 32 appartementen en een wijksteunpunt.

Plaats

Broek in Waterland

Datum

2011

Opdrachtgever

Architect

Kerste-Meijer architecten

Aannemer

KBK bouw

Materiaal

Western Red Cedar behandeld met Flame Delay en afgewerkt met Sansin Enviro Stain SDF