Disclaimer

 

 

  • De inhoud van deze website is door Leegwater Houtbereiding BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Leegwater Houtbereiding BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid daarvan.
  • Leegwater Houtbereiding BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventueel aan deze website gekoppelde bestanden.
  • Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leegwater Houtbereiding BV te kopieëren, gebruiken of verspreiden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het gebruikersrecht ligt alleen bij de eigenaar van deze website.
  • Leegwater keert de keerzijde van hout
  • Leegwater heeft oog voor duurzaamheid
  • Leegwater is het gemak van alles onder een dak