Houtwereld Webinar: Bouwen met hout, hoe doe je dat?

Na een succesvolle eerste editie presenteert Houtwerend op 14 mei a.s. haar tweede Houtwebinar: Bouwen met hout, hoe doe je dat?

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe belangrijk is het integraal ontwerpen vooraf bij houtbouw?
  • Hoe wordt omgegaan met de verschillen in tolerantie tussen houtbouw (die veel preciezer is) en de andere materialen waarmee het gebouw wordt gerealiseerd?
  • Hoe te voldoen aan brandveiligheidseisen?
  • Hoe groot zijn de overspanningen die in houtbouw te realiseren zijn en hoe wordt dit berekend?
  • Hoe werkt ‘droge montage’ bij hoge eisen van luchtdichting?
  • Hoe voldoe ik aan isolatie-eisen bij houtbouw?

Leegwater Houtbereiding is sponsor van dit webinar.

Geïnteresseerd? Klik op onderstaande link voor aanmelding en meer informatie.

 Logo-Houtwereld-website-def

Webinar: Bouwen met hout, hoe doe je dat?